Portofoliu institutional

Centrul Educatia 2000+ a derulat si deruleaza proiecte in peste 70% din judetele din Romania, precum si proiecte internationale care au fost dezvoltate in parteneriat cu organizatii din Austria, Bulgaria, Cipru, Finlanda, Grecia, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia. La nivel national, programele Centrului au fost dezvoltate in peste 300 de institutii de invatamant, au fost formati aproximativ 8000 de profesori si formatori; de programele noastre au beneficiat zeci de mii de elevi.

Gupurile tinta carora programele Centrului Educatia 2000+ le-au fost si le sunt adresate au fost identificate dupa nevoile sociale si educationale ale acestora. in general, programele au tintit depasirea unor deficiente existente in sistemul educational. S-a lucrat si se lucreaza, conform metaforei-crez a Centrului nostru, "la firul ierbii", in unitatile de la baza sistemului (scolile, liceele), cu elevi si profesori in contextele reale ale activitatii lor.

Filosofia educationala si institutionala a Centrului s-a consolidat in jurul programului nostru "amiral", elaborat si implementat in sistemul romanesc de invatamant intre anii 1999-2002, Educatia 2000+. Acest program a avut in vedere un obiectiv de natura macrosistemica, si anume impulsionarea reformei invatamantului din Romania prin elaborarea unor modele de implementare a schimbarii "la firul ierbii", schimbari care - ulterior - se pot demultiplica la nivel de sistem.

Proiecte de un mare succes, realizate tot "la firul ierbii", dar cu importante invataminte pentru ameliorarea elaborarii de politici educationale la nivel national au fost si cele aplicate in comunitati defavorizate sau cu un procentaj ridicat de populatie roma: "A doua sansa", "Imbunatatirea educatiei in zonele dezavantajate - pilotarea unor modele de invatare pre-vocationala la nivelul gimnaziului", "Imbunatatirea conditiilor de studiu pentru copiii romi: Focus - Romania". Proiectul cel mai nou si mai activ in acest sens - "Sanse egale pentru copiii romi prin programe de dezvoltare scolara si implicarea parintilor".

In aceiasi categorie interventii "la firul ierbii" se regasesc si proiectele care au vizat reducerea riscului de abandon scolar: "Start pentru succes - dezvoltarea unei retele de servicii integrate pentru diminuarea riscului de abandon scolar" si proiectul "Sa construim impreuna imaginea fiicelor noastre!".

Tot din categoria proiectelor derulate la firul ierbii fac parte si cele care se adreseaza elevilor de liceu si care urmaresc integrarea rapida a acestora in societate dupa finalizarea studiilor. Metodologia folosita consta in consiliere, orientare, dezvoltarea abilitatilor si a atitudinilor necesare succesului in economia de piata, precum si dezvoltarea de parteneriate locale in vederea ocuparii locurilor de pe piata fortei de munca. Cele mai reprezentative proiecte din aceasta categorie sunt: "Vreau o cariera!", "Dezvoltarea de resurse umane in liceele teoretice in vederea unei mai bune adecvari a ofertei scolii la cererea pietei de munca", "Servicii deschise de orientare si consiliere" si "Elaborarea si implementarea unui mecanism regional ca instrument sistemic de incurajare a ocuparii fortei de munca", si "Primul pas pentru o cariera profesionala".

Sistemul educational ca atare a beneficiat de-a lungul timpului de expertiza Centrului Educatia 2000+. La solicitarea Ministerului Educatiei au fost realizate doua studii de impact asupra reformei in educatie: Studiul de impact "Noul curriculum in invatamantul obligatoriu" si Studiul de impact asupra dezvoltarii invatamantului rural. Ambele au facilitat dezvoltarea fara precedent a reflectiei in domeniul politicilor educationale.

O alta categorie de proiecte o reprezinta cele care au ca obiectiv inducerea de valori dezirabile in sistemul de invatamant cu ajutorul unor noi abordari didactice. Aceste proiecte se adreseaza in special profesorilor si cele mai reprezentative dintre acestea sunt "Predarea istoriei si educatia pentru cetatenie democratica", "Educatia civica a elevilor din gimnaziu prin activitati extrascolare cu caracter interdisciplinar" si "Noi si vecinii nostri in manualele de istorie", realizat in cadrul masurilor din categoria Confidence Building ale Consiliului Europei.

In cursul anilor 2003 - 2005 Centrul a urmarit si-a dezvoltat componentele de consultanta educationala si de asistenta tehnica oferite organizatiilor internationale si nationale, precum si institutiilor publice din tara. In acest context sunt relevante cele doua servicii de asistenta tehnica oferite, in cadrul Proiectului de Invatamant Rural, cofinantat de Banca Mondiala si de Guvernul Romaniei prin Ministerului Educatiei. In acelasi context se inscie si asistenta tehnica pentru Discovery Channel Global Education Partnership in cadrul unui proiect care isi propune sa promoveze educatia prin intermediul tehnologiei video.

In anul 2005 Centrul implementeaza noi proiecte destinate tinerilor din sistemul de educatie - proiectul Stafeta Tinerilor pentru Europa si proiectul Alianta pentru Schimbare - proiecte ce se bazeaza pe informarea elevilor cu privire la institutiile politice europene si romanesti si pe participarea civica a elevilor de liceu. Avand o importanta oferta de servicii in ceea ce priveste educatia adultilor, in anul 2005 Centrul isi foloseste expertiza, implementand proiectul "Dezvoltarea abilitatilor manageriale ale femeilor intreprinzatoare", bazat in principal pe cursuri de formare ce vin in sprijinul comunitatii de afaceri.

Durata de dezvoltare si implementare a proiectelor derulate de Centrul Educatia 2000+ variaza intre un an si trei ani, in functie de complexitatea proiectelor si de natura obiectivelor stabilite.?

Parteneri