Prezentare servicii

Centrul Educatia 2000+ este cea mai importanta organizatie independenta cu expertiza in educatie din Romania si detine o retea flexibila de institutii la nivelul sistemului educational si un capital uman profesionist format din angajatii permanenti si colaboratori.

Centrul a dezvoltat o gama variata de servicii educationale care cuprinde in special consultanta si formare profesionala.

A. Servicii de consultanta

Pentru instutii de invatamant si organizatii scolare

 • Analiza de nevoi in scoli;
 • Elaborare de curriculum la decizia scolii pentru scoli si liecee particulare;
 • Facilitarea relatiei scoala - comunitate;
 • Dezvoltarea si ameliorarea scolara;
 • Creare de imagine si campanii de promovare pentru institutii si organizatii cu profil educational;
 • Studii de piata pentru institutii si organizatii cu profil educational;
 • Management educational.

Pentru institutii publice, organiztii non-guvernamentale, firme, organizatii multinationale, institutii financiare internationale

 • Analiza si dezvoltarea de politici educationale;
 • Elaborarea, organizarea si implementarea programelor educationale;
 • Consultanta educationala: curriculum, formare si dezvoltare de resurse umane, evaluare, manuale scolare;
 • Vizite de studiu pentru experti in educatie si manageri ai sistemului de educatie din diferite tari;
 • Proiectare si implementare de programe educationale la solicitarea unor clienti (institutii, firme sau consortii romanesti sau internationale);
 • Evaluare de proiecte;
 • Dezvoltarea de politici de formare pentru institutii beneficiare.

B. Servicii de formare

 • Formare si dezvoltare profesionala in diferite domenii ale educatiei - construirea infrastructurii pentru dezvoltare profesionala continua, managementul programelor de formare, metodologia formarii, formarea cadrelor didactice pentru noi abilitati si competente, formare in didactici inovative.

Avantaje pentru beneficiari

 • Programe adaptate nevoilor clientului;
 • Formare adaptata nevoilor locale si individuale ;
 • Abordare centrata pe nevoile celui care invata;
 • Oferta completa de instrumente pentru dezvoltarea unor strategii educationale;
 • Suport pentru dezvoltarea de capacitati institutionale si umane;
 • Instrumente de sustenabilitate a proiectelor.

Centrul Educatia 2000+ dispune de o retea formata din patru centre resursa care au capacitatea de a oferi expertiza in dezvoltarea de capacitati umane si institutionale in toate provinciile istorice din Romania. Recent, s-a creat la Timisoara un centru regional - CEDUConsult - ca parte componenta a Departamentului de Formare si Consultanta. CEDUConsult va oferi servicii de asistenta tehnica si de consultanta educationala si va pilota la nivel regional diversele produse oferite de Centru.

Parteneri